Toimintaa. Tunteita. Taitoja.
Elämyksiä eläinten kanssa.

Huhtalandia

Eläinavusteisia kuntoutus- ja hyvinvointipalveluja sekä virkistystoimintaa.

Huhtalandian toimintaperiaatteet

Yksilöllisesti ja yhdessä:

Yksilöllinen huomiointi, yhdessä tekeminen, yhdessä sopiminen ja sopimuksista kiinni pitäminen, rinnalla kulkeminen auttaen, tukien ja tsempaten.

Ratkaisukeskeisyys:

Selkeiden tavoitteiden asettaminen, tarpeeksi pienin askelin eteneminen, onnistumisten esiin nostaminen, vahvuus- ja voimavarakeskeisyys.

Palvelumme

Kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut

Tarjoamme ammatillista tukihenkilötoimintaa, ratkaisukeskeistä eläinavusteista valmennusta sekä perusmuotoista ja eläinavusteista neuropsykiatrista valmennusta.

Virkistystoiminta

Palvelutarjontaamme kuuluu myös eläinavusteista yksilöille ja ryhmille suunnattua virkistystoimintaa: ratsastusretkiä, ohjattuja eläintenhoito- ja halituokioita, eläintenhoitokerhoja ja - leirejä sekä eläinsynttäreitä.

Huhtalandian arvot

Turvallisuus ja vastuullisuus

Ammattilaisten ohjauksessa, koulutettujen eläinten kanssa työskentelyä. Etenemme Sinulle sopivassa tahdissa, kohti Sinun tavoitteitasi.

Aito kohtaaminen

Omana itsenämme, haasteinemme ja vahvuuksinemme. Eläimet toimivat opettajinamme; ne eivät teeskentele, juonittele tai mielistele.

Tasa-arvoisuus

Katsomme toisiamme samalta tasolta, ihmisinä, tasavertaisina. Toimimme toistemme peileinä.

Toisen kunnioittaminen

Jokainen on ainutlaatuinen ja arvokas sellaisenaan. Kunnioitamme toista ilman ehtoja. Annamme tilaa sen verran kuin tarvitset.

Ole yhteydessä meihin ja pyydä tarjousta kuntoutus- ja hyvinvointipalveluistamme.